IMG 4501 bred bild

Är du intresserad av att lära mer om andfåglar och jakt eller har en grund-tränad apportör som du vill arbeta med då är det här utbildningen för dig!

Utbildningen vänder sig till dig som är hundförare eller jägare och du får möjlighet att lära dig mer om andjakt under ledning av instruktörer. För hundförare och hund gäller teori och apporteringsarbete vid jakt och för jägaren gäller teori och uppflogs- eller sträckjakt.
Teori om andfågel, artkunskap, jakten och praktiskt tillvaratagande.

Startar 2023-09-27 - on - 12:00
Slutar 2023-09-27 - on - 19:00
Anmälan stängs 2023-09-26 - ti - 18:00
Platser Obegränsat
Registerad 6

Utbildningsjakt med stående och stötande fågelhundar 8 oktober på Söderslätt

Jägareförbundet Skåne arrangerar för första gången utbildningsjakt med stående och stötande fågelhundar i samverkan med Anders Jagerstam, Ragnar och Fredrik Nilsson med några vana fågelhundsjägare. Utbildningsjakten sker på Söderslätt under ordnade former och sakkunnig ledning.


fasan kvorsteh3 magnus hansson

Foto: Magnus hansson

Anmälningslänk:

https://docs.google.com/forms/d/1iRwCaG76sv3CvXukEtGCSOepNwj6PUW9rq9Nrs_MdeI 
Anmälan före 25 september, varefter antagningsbesked med detaljbestämmelser skickas ut.

Startar 2023-10-08 - sö - 09:30
Slutar 2023-10-08 - sö - 15:00
Startdatum för registrering 2023-10-08 - sö - 16:00
Platser Obegränsat
Registerad 0
Pris 250 kr för medlem 24 år eller yngre, 700 kr för medlem 25 år o äldre.

IMG 4501 bred bild

Är du intresserad av att lära mer om andfåglar och jakt eller har en grund-tränad apportör som du vill arbeta med då är det här utbildningen för dig!

Utbildningen vänder sig till dig som är hundförare eller jägare och du får möjlighet att lära dig mer om andjakt under ledning av instruktörer. För hundförare och hund gäller teori och apporteringsarbete vid jakt och för jägaren gäller teori och uppflogs- eller sträckjakt.
Teori om andfågel, artkunskap, jakten och praktiskt tillvaratagande.

Startar 2023-10-11 - on - 12:00
Slutar 2023-10-11 - on - 19:00
Anmälan stängs 2023-10-10 - ti - 18:00
Platser Obegränsat
Registerad 5

Utbildningsjakt klövvilt Stoby 2023-10-28

Du är välkommen lördagen den 28 oktober 2023 kl. 08.45

 

Anmälan här: 2023 Utbildningsjakt med kulvapen på klövvilt Stoby 28/10 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – kulvapen i klass 1 som ska vara väl inskjutet.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna kulvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 1500 kr
  • Om du är under 25 år: 750 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2023-10-28 - lö - 08:45
Slutar 2023-10-28 - lö - 15:00
Startdatum för registrering 2023-10-29
Anmälan stängs 2023-10-29
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt på rådjur, hare och räv vid Vitemölla 2023-11-17

Du är välkommen fredagen den 17 november 2023 kl. 08.45.

 

Anmälan här: 2023 Utbildningsjakt med hagelvapen på rådjur, hare och räv vid Vitemölla 17/11 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – hagelvapen.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna hagelvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 700 kr
  • Om du är under 25 år: 300 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2023-11-17 - fr - 08:45
Slutar 2023-11-17 - fr - 15:00
Startdatum för registrering 2023-11-18
Anmälan stängs 2023-11-18
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt klövvilt Stoby 2023-11-25

Du är välkommen lördagen den 25 november 2023 kl. 08.45

 

Anmälan här: 2023 Utbildningsjakt med kulvapen på klövvilt Stoby 25/11 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – kulvapen i klass 1 som ska vara väl inskjutet.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna kulvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 1500 kr
  • Om du är under 25 år: 750 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2023-11-25 - lö - 08:45
Slutar 2023-11-25 - lö - 15:00
Startdatum för registrering 2023-11-26
Anmälan stängs 2023-11-26
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt på rådjur, hare och räv vid Vitemölla 2023-12-15

Du är välkommen fredagen den 15 december 2023 kl. 08.45.

 

Anmälan här: 2023 Utbildningsjakt med hagelvapen på rådjur, hare och räv vid Vitemölla 15/12 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – hagelvapen.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna hagelvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 700 kr
  • Om du är under 25 år: 300 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2023-12-15 - fr - 08:45
Slutar 2023-12-15 - fr - 15:00
Startdatum för registrering 2023-12-16
Anmälan stängs 2023-12-16
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt klövvilt Stoby 2023-12-30

Du är välkommen lördagen den 30 december 2023 kl. 08.45

 

Anmälan här: 2023 Utbildningsjakt med kulvapen på klövvilt Stoby 30/12 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – kulvapen i klass 1 som ska vara väl inskjutet.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna kulvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 1500 kr
  • Om du är under 25 år: 750 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2023-12-30 - lö - 08:45
Slutar 2023-12-30 - lö - 15:00
Startdatum för registrering 2023-12-31
Anmälan stängs 2023-12-31
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt klövvilt Stoby 2024-01-13

Du är välkommen lördagen den 13 januari 2024 kl. 08.45

 

Anmälan här: 2024 Utbildningsjakt med kulvapen på klövvilt Stoby 13/1 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – kulvapen i klass 1 som ska vara väl inskjutet.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna kulvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 1500 kr
  • Om du är under 25 år: 750 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2024-01-13 - lö - 08:45
Slutar 2024-01-13 - lö - 15:00
Startdatum för registrering 2024-01-14
Anmälan stängs 2024-01-14
Platser Obegränsat
Registerad 0

Utbildningsjakt rådjur, hare och räv vid Fulltofta 2024-01-26

Du är välkommen fredagen den 26 januari 2024 kl. 08.45

 

Anmälan här: 2024 Utbildningsjakt med hagelvapen på rådjur, hare och räv vid Fulltofta 26/1 (google.com)

Krav som måste vara uppfyllda:

 • Du måste kunna visa upp giltigt statligt jaktkort
 • Du måste vara jägarförsäkrad (medlem i Svenska Jägareförbundet)
 • Du måste använda eget jaktvapen – hagelvapen.
 • I annat fall sker jakten som uppsiktsjakt där du kan låna hagelvapen – anmäl behov.
 • Deltagaravgift: 700 kr
  • Om du är under 25 år: 300 kr

Uppläggning och detaljer rörande jakten kommer att gås igenom av jaktledaren.

Fällt vilt får köpas av deltagarna till gällande dagspris (faktureras genom Jägareförbundet Skåne). Deltagarna hjälper till med alla förekommande göromål som är knutna till jakttillfället.

Startar 2024-01-26 - fr - 08:45
Slutar 2024-01-26 - fr - 15:00
Startdatum för registrering 2024-01-27
Anmälan stängs 2024-01-27
Platser Obegränsat
Registerad 0