Solig, varm och lärorik fältvandring på Rydsgårds gods i södra Skåne

onsdag, 1 juni 2016
Av: Uno

Jägarförbundet Skåne driver sedan ett par år tillbaka ett projekt som syftar till att värna om och förbättra betingelserna för vårt fältvilt. Fältvandringar och studiebesök vid större gods och lantgårdar med speciellt intresse för vilt- och biotopvård är en del av detta projekt. Under sista helgen i maj genomfördes ett sådant studiebesök vid Rydsgårds gods i södra Skåne.

Peter Nilsson som är ordförande i Österlens jaktvårdskrets redovisar här sina minnesanteckningar från besöket. 

STUDIEBESÖK  PÅ  RYDSGÅRDS  GODS.  2016-05-29

Söndagen den 29 maj anordnade Sydskånes och Österlens jaktvårdskretsar en gemensam övning i form av studiebesök på Rydsgårds gods. Några intresserade jägare från Söderslätts kretsen hade också hakat på.

Jägaren på godset, Anders Nygaard, tog emot oss, ett tjugotal intresserade jägare, denna strålande försommarmorgon, på godsets parkering. Efter en kort introduktion gjorde vi en fältvandring på c:a 3 timmar där vi fick se lite av varje, bl.a. ett antal våtmarker, dammar, märgelhål och buskridåer längs de stengärdsgårdar som avgränsade skiftena.

Vi vandrade vidare till en del av de viltåkrar och för viltet särskilt planterade områden som anlagts på godset. Rundvandringen avslutades vid ett uppfödningsområde med fasankycklingar i varierande åldrar, alla med en matmor/mentor i form av en något äldre kyckling (typ vit leghorn). Anders påpekade att det vid uppfödning är viktigt att man har någon som ”lär” fasankycklingarna att ta skydd, träa och att förstå olika faror. Här kan en alltså vanlig höna vara en enkel och bra förebild.

Anders har stor praktisk erfarenhet och kunskap om fältviltet och kommenterade ur sin långa erfarenhetsbank under vårt besök med inslag av humoristiska kommentarer. Han påtalade speciellt vikten av rätt biotop för att få viltstammarna att växa och bli livskraftiga. Det räcker alltså inte med bara predatorkontroll, att t ex reducera rävstammen, utan det måste också finnas mat, vatten och skydd för att man skall lyckas med en bra stam av fältvilt.

Ett tips vid andutsättning är att man måste anpassa antalet ällingar till vattenområdets storlek. Det är inte lämpligt att sätta ut stora mängder småänder i ett litet vattenhål eftersom då den naturliga maten, som är en viktig del,  inte räcker. Dessutom kan vattnet bli förorenat och dåligt på grund av fågelskit och foderspill.

Tillgång på insekter är livsviktig för små fasan/rapphöns-kycklingar. Ett sätt att få fram mat till dem kan vara att lägga ut stenar (typ trädgårdsplatta, 40×40 cm) med lite grus under på de platser där kycklingarna ska födas upp. Ganska snart kommer det att etableras en koloni med jordmyror som kan vara bra föda för kycklingarna.

En annan intressant erfarenhet som Anders gjort är att det går att med rätt biotop och vattenkvalitet ha svenska flodkräftor utan att de drabbas av kräftpest.

Anders har inte mycket till övers för vildsvin. Han anser att de är en plåga för fältviltet ur många aspekter. Den mest uppenbara är att de tar småvilt, gärna kycklingar, ungar och rådjurskid. Vidare förstör de foderplatser genom att böka upp och välta tråg och fodertunnor.

Bland de buskar som man planterar på godset för att gynna viltet framhölls Skärmtry, en buske som är mycket tålig och som inte betas av de vanliga djuren som hare och rådjur. Det är viktigt och lämpligt att blanda olika sorters buskar och träd. Salix, korgpil, är ett bra alternativ att plantera. Den växer snabbt och bra på de flesta jordar. Pilen utgör ett utmärkt skydd de första åren. När den blir för hög bör den kapas för att buska ut sig och ge en andra period med skydd. Den kan sedan kapas många gånger under sin livstid. Rörflen är också bra eftersom den är tät och utgör ett bra skydd. Den bör dock inte planteras alltför tätt.

Efter avslutad rundvandring hölls en sammanfattande frågestund och sedan startades grillen och deltagarna bjöds på korv och dricka.

Uno Strand avslutade dagens övning med att tacka Anders Nygaard för en trevlig och väl genomförd studiedag i fältviltets tecken.

Peter Nilsson,

e-post:  peter.nilsson@vavatten.se

Bildarkiv (foto Eva Persson-Johansson och Mattias Hammarstedt): 

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.