Gynna mångfalden

onsdag, 28 februari 2018
Av: Uno

Gynna mångfalden

Gynna_mångfalden på fokusarealer

Härom dagen läste jag en insändare på Svensk Jakts hemsida. Skribenten framförde sin oro för det minskande antalet insekter som på våren och sommaren träffar bilens vindruta. Oron är befogad, jag har själv gjort liknande reflektioner, eftersom insekterna är viktiga för bl a pollinering och rovviltinsekterna för att hålla skadeinsekter i schack. Vårt behov av insekter är stort! Vi måste tillse att deras behov av livsmiljöer tillgodoses. Till min glädje har jag fått i min hand en folder från Jordbruksverket som jag gärna vill sprida. En ny folder – Gynna mångfalden på fokusarealer – med konkreta tips och råd hur de ekologiska fokusarealerna kan nyttjas för att gynna mångfalden i jordbrukslandskapet. Med en stor mångfald i landskapet ökar mängden blommade växter, antalet insekter och såväl jaktbart som icke jaktbart vilt. Fältvilt och småfåglar hittar mer och lättare föda. Mångfalden skapar mer skydd mot väder och vind samt rovvilt. Med andra ord; viltvård är naturvård som gynnar mångfalden.  

Jägareförbundet Skånes fältviltgrupp ställer gärna upp med råd och tips i ditt viltvårdsarbete. Stora som små insatser är värdefulla för mångfalden! Vill du ha kontakt med gruppen maila fredrik.jonsson@jagareforbundet.se

Text & Foto: Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson

Jaktvårdskonsulent

Nerladdningsbara filer

Gynna_mångfalden på fokusarealer
Rubrik: Gynna_mångfalden på fokusarealer (0 click)
Rubrik:
Filename: gynna_mangfalden-pa-fokusarealer.pdf
Size: 251 KB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.