Covid-19 har medfört medlemsnära aktiviteter i ny förpackning

torsdag, 2 juli 2020
Av: Uno

Medlemsnära aktiviteter i ny förpackning

Inför starten av 2020 var vår almanacka fulltecknad med verksamhet för medlemmen och jägare. Starten var bra! Vår planerade verksamhet mottogs med stort intresse, positiva deltagare och bra engagemang av både föreningsaktiva och personal.

I mitten av mars tog det tyvärr abrupt slut. Allt stannade av. Råden från Folkhälsomyndigheten var tydliga. ”Gör allt för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset”.

Vi ställde helt enkelt in all verksamhet. Länsförenings- och förbundsstämmor ställdes in. I någon månad skedde ingen som helst medlemsnära verksamhet.

Det positiva var att vi blev tvungna att tänka nytt! Och i utbildningsfunktionen började tankarna och idéerna spåna på lösningar för att kunna erbjuda och genomföra utbildningar.

Digital teknik – anpassning efter ”Coronaläget”

Vi har länge haft tillgång till digital teknik och nyttjat den till exempelvis mail, korta, enkla möten och för att göra bildspel.

Det blev nu en utmaning att kunna nyttja den digitala tekniken för lärarledda kurser på ett ”Coronasäkert sätt”.

Tillsammans med Patrik Yngvesson, viltundersökarinstruktör, och Dennis Lundqvist, säljaktsinstruktör, anpassade vi respektive utbildningar till distansledd undervisning via de digitala kanalerna.

Viltundersökarkursen  – positiv utvärdering efter genomförd kurs

Viltundersökarkursens utbildningsmaterial består av ett bra häfte i ämnet, lärarmaterial, instruktionsvideos och arbetsuppgifter att göra enskilt eller i grupp.

Utbildningen är sedan tidigare godkänd av Livsmedelverket att genomföras med eller utan praktiskt moment. Detta eftersom våra instruktionsvideos är av hög kvalité innehållsmässigt och tekniskt.

Den första gruppen, som fick genomföra utbildningen via digitalt forum var sista årseleverna på naturbruksgymnasiumen Önnestad och Torsta.

Patrik Yngvesson instruerade med stöd av lärarmaterialet och bildspelet. Eleverna var lika frågvisa och intresserade som vid en vanlig dag i skolan. Arbetet med instuderingsfrågorna gjordes av var och en i samband med att gruppen tog en längre paus.

Elevernas utvärderingar gav 10 av 10 möjliga poäng!

Säljaktsutbildningen – teori och utomhuspraktik i mindre grupper

Viltundersökarkursen går inte att jämföra med säljaktsutbildningen. Att göra om den till en digitaliserad lärarledd kurs var både svårare och enklare.

Enklare eftersom kursen har två tydliga innehåll – teoridel och praktiska övningar i form av tillvaratagning och skytte.

Samtidigt är det mycket svårare eftersom kursen ställer krav på att deltagare och kursledare träffas fysiskt.

Vi löste detta genom ett teoripass på omkring 4 timmar där föredrag varvades med frågor och diskussioner i Teams miljö. 

Vi utnyttjade vår studieorganisation Studiefrämjandet med Erica Lindquist som moderator i utbildningen. vilket visade sig vara av stor vikt då människor inte känner varandra sedan tidigare (jmf skillnaden med eleverna i viltundersökarkursen). Instruktören har fullt upp med att driva kursen enligt manus och med att försöka känna in att alla deltagarna hänger med.

Det var inte möjligt att  samla in samtliga kursdeltagare för de praktiska övningarna. Vi valde istället att dela in dem i en för- och en eftermiddagsgrupp som vi sedan delade ytterligare en gång. Det blev därför i varje grupp max 6 deltagare och en instruktör. Mindre grupper medförde att alla fick praktisera mera, både med kniv och bössa. Alla övningar genomfördes utomhus. Upplägget innebar att det blev desto jobbigare för instruktörerna – varje del fick de genomföra 4 gånger per utbildningsdag.

Starkt jobbat av Lundqvist och jaktskytteinstruktören Anders Nilsson!

Den planerade utbildningsdagen genomfördes som två halvdagar med den stora fördelen att de kunde ställa frågor till instruktörerna som dök upp efter det digitala teoripasset! Nästa utbildning kommer ha avsatt tid för frågor mm dag två. 

Utbildningar i sommar & höst – fortsatt anpassade kurser

Vi har förberett för ett utbildningsprogram som förhoppningsvis ska locka medlemmar och jägare till utbildningsbänken i månaderna innan jaktsäsongen till fullo börjat.

Vi planerar för att fortsatt anpassa våra utbildningar efter rådande läge, göra riskbedömningar och följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Det kan tyvärr innebära att viss bra medlemsverksamhet ställs in.

Vårt mål är att skapa bra medlemsutbildningsverksamhet för jägare med jägare!

Digital föreläsning om råbock.

 

Jakten på råbock inleder vi med en digital föreläsning av Jesper Einarsson om rådjurets liv och leverne den 12 augusti (fullbokat) och den 2 september.

 

 

 

Studiefrämjandet och Jägarskolan

Flera av våra utbildningar arrangeras i nära samarbete med Studiefrämjandet. Är du intresserad av vår Jägarskola – kontakta ditt lokala Studiefrämjandet kontor https://www.studieframjandet.se/

Förteckning över Jägareförbundets regionala utbildningar/kurser

På hemsidan https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/ finner du utbudet av utbildningar för jägare och med jägare – b la rävlock, jaktledare och vård i det vilda

Kolla gärna lite då och då på https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/ eftersom vi efterhand uppdaterar med fler möjligheter!

På länsföreningarnas hemsidor finner du fler medlemsnära aktiviteter och utbildningar!

Jägareförbundet Skånes utbildningar/aktiviteter:

Jägareförbundet Skåne – kolla kalendariet:  – https://jagareforbundetskane.se/kalendarium/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Jägareförbundets bildarkiv

Välkommen!

Fredrik Jönsson

Jaktvårdskonsulent Funktion Utbildning

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.