Jägarna hjälper till att undersöka smittvägar för Salmonella Choleraesuis

onsdag, 9 december 2020
Av: Uno

Jägarna hjälper till att undersöka smittvägar för Salmonella Choleraesuis

I september upptäcktes Salmonella Choleraesuis på en grisgård i Skåne, en mycket ovanlig typ av Salmonella som inte funnits i Sverige på ca 40 år. I och med detta har en övervakning påbörjats på frilevande vildsvin i Skåne.

Under november månad har Jägareförbundet samordnat leverans av prov-kit från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, till skånska jägare. Till en början ska totalt 250 fällda vildsvin provtas inom följande jaktvårdskretsar; Hässleholmsorten, Göinge, Kristianstad-Bromölla, Österlen, Sydskånes och Frosta. Efter att ett vildsvin testats positivt för Salmonella Choleraesuis i Lunds kommun bestämde SVA i början av december att utöka området till att omfatta även Lundabygdens jvk.

Foto: Thomas Ohlsson

-Jägarna bidrar till en viktig uppgift när de hjälper till och tar prover på fällda vildsvin. Vi är mycket tacksamma för den positiva respons vi fått när vi kontaktat jägare och frågat om de kan tänka sig att hjälpa till med provtagningen, säger Louise Gårdefalk, Jaktvårdskonsulent i Skåne. 

För att ta provet används särskilda prov-kit som SVA tillhandahåller. Provet tas och skickas per post till SVA som analyserar provet och sedan återkopplar resultatet till insändaren.
Vi vill uppmana jägare och allmänhet att fortsätta rapportera in fynd av döda och sjuka vildsvin till SVA. Anmälan kan göras via  https://rapporteravilt.sva.se/  

STORT TACK till jägare som hjälper till att ta prover på fällda vildsvin i Skåne!

Vid frågor kontakta Thomas Ohlsson tel. 010-584 79 58, e-post thomas.ohlsson@jagareforbundet.se eller Louise Gårdefalk tel. 010-584 78 47, e-post louise.gardefalk@jagareforbundet.se

Fakta om Salmonella Choleraesuis från SVA:s hemsida:

  • Salmonella Choleraesuis är särskilt anpassad till grisar och kan, till skillnad från de flesta andra typer av salmonella, orsaka allvarliga hälsostörningar hos gris. Sverige har före årets konstaterade fall inte haft något bekräftat fall hos gris på 40 år.
  • Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.
  • När salmonella upptäcks hos tamgris får besättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt från smittade djurgrupper.
  • Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.
    Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige.
  • Mer information om Salmonella Choleraesuis på SVA:s hemsida https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/salmonella-hos-gris/

På Svensk Jakt finns en artikel om Salmonella Choleraesuis med veterinär Jonas Malmsten  https://svenskjakt.se/start/nyhet/efter-larm-om-salmonella-god-hygien-tar-bort-riskerna/

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.