Förbud om jakt i samband med utbrott av fågelinfluensa inom särskilda områden

torsdag, 28 januari 2021
Av: Uno

Förbud om jakt i samband med utbrott av fågelinfluensa inom särskilda områden

Jordbruksverket har fattat beslut om förbud om jakt och skyddsjakt av fågel inom skydds- och övervakningszonen i samband med utbrottet av fågelinfluensan. I Skåne är det områden i Sjöbo och Skurups kommun som är aktuella just nu (28/1-21). På Jordbruksverkets hemsida finns ytterligare information samt kartor över de aktuella områdena. https://jordbruksverket.se/djur/smittskydd-djurskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/fagelinfluensa

Information från Jordbruksverkets hemsida 2021-01-28

Restriktioner i samband med jakt

Jägare som rör sig mycket i skog och mark är ofta de första som märker av en ökad sjuklighet eller dödlighet hos vilda fåglar. De kan därför vara ovärderliga när det gäller att tidigt upptäcka smittan. Men fågeljägare riskerar dessutom att ofrivilligt sprida smittan vidare, framför allt genom att sprida de fåglar de jagar, men möjligen också genom att bära smittan med sig från skogen och in i en tamfågelbesättning.

På grund av fågelinfluensa råder ett generellt förbud mot att använda levande and- och måsfåglar och vadare som lockfåglar. Detta gäller i hela landet på obestämd tid. Mer omfattande regler införs bara när vi konstaterar ett fall av fågelinfluensa och då inom ett begränsat område kring platsen där fyndet hittats. Det gäller exempelvis förbudet mot jakt inom skydds- och övervakningsområden.

Förbud mot jakt inom skydds- och övervakningsområden

All form av fågeljakt, även skyddsjakt, är förbjuden inom en radie av 10 kilometer från platsen där smittan upptäcktes, det vill säga inom det som kallas för skydds- och övervakningsområden. Förbudet gäller från det att smittan först konstateras, till och med 30 dagar efter att det sista fallet upptäcktes. Syftet med förbudet är att förhindra att smittan sprids.

Anledningen är att när du jagar kommer alltid en viss andel av fåglarna på platsen att skrämmas iväg. Det blir då svårt att bilda sig en uppfattning om smittans omfattning. De blir också svårt att begränsa spridningen av smitta, om jakt bedrivs i ett område där smittan finns.

Förbudet mot jakt i skydds- och övervakningsområden gäller i hela EU.

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.