Aktivitet:

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2018-06-26
Klockan:
Plats:
Malmö, Oxie
Koordinater:

Anmälan

Senast:
010-5847042
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
850 kr

Kontaktperson

Namn:
Louise Gårdefalk
Telefon:
010-5847847
E-post:
louise.gardefalk@jagareforbundet.se

Övrigt

Mentalbeskrivning (BPH)

A69-Infoblad-Arrangera-klubb-BPH-jakthundar (2)

Plats: Malmö

Tider: 2018- 06-09—10, 06–26, 07–24, 08–28 samt fler tider under hösten, (avgift 850 kr).