Aktivitet:

Jaktskyttets ABC grundkurs (GK) – simulatorskytte & praktisk hagelskyttedag* Sjöbo/Sövdeborg 2017-05-16 (kv) alt 05–18 (kv) samt 05–20 (dag).

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2017-05-16 alt 05-18 (kv) samt 05-20 (dag)
Klockan:
Plats:
M Target, Sjöbo och Sövdeborgs jaktskyttebana
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före resp aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
450 kr

Kontaktperson

Namn:
Fredrik Jönsson
Telefon:
044-12 93 40
E-post:
fredrik.jonsson@jagareforbundet.se

Övrigt

10. Jaktskyttets ABC grundkurs (GK) resp fortsättningskurs (FK) – simulatorskytte & praktisk hagelskyttedag*

Mål: Öka personliga färdigheten och stimulera till ökat träningsskytte hagel.

 

Målgrupp: Medlemmar, max 10 skyttar per simulatorpass rep 20 per praktikpass.
Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå minst 40 deltagare. Minst 90 % nöjda vid utvärdering med hjälp av enkät.
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningen inleds med ett skjutpass (kväll) i skyttesimulator och avslutas med praktikpass på jaktskyttebana. Skyttar som genomfört grundkurs (GK) skall ges möjlighet att delta i fortsättningskurs (FK).
Tider:
(Platser)
Kväll (1830–2130) i simulator (M Target) samt praktikdag på jaktskyttebana (kl 0900–1600), (avgift 450 kr, FK 600 kr):

3.11 GK Sjöbo/Sövdeborg 2017-05-16 (kv), 05–18 (kv), 05–20 (dag)

3.12 GK Sjöbo/Sövdeborg 2017-06-13 (kv), 06–15 (kv), 06–17 (dag)

3.13 FK: Sjöbo/Sövdeborg 2017-09-19 (kv), 09–21 (kv), 09–24 (dag)

 

Projektgrupp: Fredrik Jönsson, Michael Smedberg
Ansvarig: Nils-Erik Holmgren   Budget: