Aktivitet:

Utbildningsjakt – Älgtilldelning slut – ändrad inriktning till hageljakt rådjur, hare, räv. Olahus, 2017-12-08.

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2017-12-08
Klockan:
Plats:
Olahus (N Hässleholm)
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
600 kr

Kontaktperson

Namn:
Uno Strand
Telefon:
0708-29 37 61
E-post:
uno.strand@jagareforbundetskane.se

Övrigt

8. Utbildningsjakter (nya jägare prioriteras) *

Mål: Att utbilda jägare i olika jaktformer samt i de säkerhetsbestämmelser, den jaktetik och de övriga regler som gäller vid jakt.

 

Målgrupp: Medlemmar – ungdomar och nya jägare prioriteras. Max 12/jakttillfälle.

(Ungdomar upp till 25 år betalar halv kursavgift)

Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå 10 % av JF Skåne medlemmar. Minst 90 % nöjda vid utvärdering (enkät vid aktiviteter).
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten. Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas. Arrende Olahus ingår i budget.

Ny jägare (begränsat antal) kan följa utbildningen efter särskild överenskommelse med jaktledaren (avgift 100 kr/ tillfälle).

Tider:
(Platser)
 

Älgtilldelningen slut – därför ändrad inriktning till hageljakt på Rådjur, hare, räv Olahus, 2017-12-08. Avgift:600 kr 

 

Projektgrupp: Nils Sjöholm, Lars Bengtsson, Eskil Larsson, Kjell Johnsson, Kenneth Nilsson, Gunnar Persson, Paul Andersson och repr från JAQT-gruppen. (Vid specifika ungdomsjakter deltar personal ur ungdomsgruppen).
Ansvarig: Uno Strand Budget: