Aktivitet:

Utbildningsjakt andjakt med apporteringsträning Skarhult – INSTÄLLD!

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2018-10-04
Klockan:
Plats:
Skarhults kronopark
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Två veckor före aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
700 kr (ungdom 300 kr, apportör 200 kr)

Kontaktperson

Namn:
Uno Strand
Telefon:
0708-29 37 61
E-post:
uno.strand@gmail.com

Övrigt

Utbildningsjakter (nya jägare prioriteras) *

Mål: Att utbilda jägare i olika jaktformer samt i de säkerhetsbestämmelser, den jaktetik och de övriga regler som gäller vid jakt.

 

Målgrupp: Medlemmar – ungdomar och nya jägare prioriteras. Max 12/jakttillfälle.

(Ungdomar upp till 25 år betalar halv kursavgift)

Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå 10 % av JF Skåne medlemmar. Minst 90 % nöjda vid utvärdering (enkät vid aktiviteter).
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten. Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas. Arrende Olahus ingår i budget.

Ny jägare (begränsat antal) kan följa utbildningen efter särskild överenskommelse med jaktledaren (avgift 100 kr/ tillfälle).

Tider:
(Platser)

Andjakt inkl apporteringsträning Skarhult: 2018-10-04, 10–18 och 11–02 (ungdomslägret) Avgift: 700 kr (ungdomar 300 kr), hundförare: 200 kr. 

Vi samlas ca 1,5 timmar före solens nedgång för genomgång av jaktformen, hundanvändning och säkerhetsbestämmelser. Grupperar sedan ut till aktuella dammar för uppflogsjakt och skymningssträck.

Hundförarna apporterar fällda änder. Efter jakten återsamling, viltparad och kort erfarenhetsgenomgång.

Fällda änder får köpas.

Övriga jakter:

Rävjakt Vånga 2018-02-04 (avgift 250 kr)

Ungdomsjakt Blekinge 2017 höst.

Pürsch, vakjakt: Jönstorp, (avgift: 1000 kr, ungdomar 500 kr) 2018-09-01—02

Harjakt Skarhult (endast ungdom) 2018-10-07 (Svea Skog bjuder på jakttillfället, ingen avgift)

Rådjur, harjakt Olahus, 2018-01-21, 11–17, 12–16 och 2019-01-20 (avgift: 700 kr, ungdomar 300 kr).

Rådjur, harjakt Vitemölle 2018-10-12 och 11–09 (avgift: 700 kr, ungdomar 300 kr)

Rådjur/harjakt Fulltofta. (väster väg 13, ungdomslägret.) 2018-11-02 (Annonseras inte!) samt 2018-11-23 (avgift 700 kr, ungdomar 300 kr).

Rådjur/harjakt Järavallen en jakt/månad 2018 okt, nov, dec (avgift 700 kr, ungdomar 300 kr).

Vakjakt vildsvin/dovkalv Agusa, klass 1 2018-03-25, 04–29 och 09–23. (Avgift: 800 kr)

Ungdomsjakt hare Svalöf-Weibull 2018-11-03 (ungdomslägret) samt en jakt i dec 2018.