Aktivitet:

Utbildningsjakt – Rådjur, harjakt Vitemölle 2017-10-06 och 11–10

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2017-10-06
Klockan:
Samling kl 0900
Plats:
Vitemölle
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
600 kr (ungdomar halv avgift)

Kontaktperson

Namn:
Uno Strand
Telefon:
0708-29 37 61
E-post:
uno.strand@jagareforbundetskane.se

Övrigt

8. Utbildningsjakter (nya jägare prioriteras) *

Mål: Att utbilda jägare i olika jaktformer samt i de säkerhetsbestämmelser, den jaktetik och de övriga regler som gäller vid jakt.

 

Målgrupp: Medlemmar – ungdomar och nya jägare prioriteras. Max 12/jakttillfälle.

(Ungdomar upp till 25 år betalar halv kursavgift)

Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå 10 % av JF Skåne medlemmar. Minst 90 % nöjda vid utvärdering (enkät vid aktiviteter).
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten. Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas. Arrende Olahus ingår i budget.

Ny jägare (begränsat antal) kan följa utbildningen efter särskild överenskommelse med jaktledaren (avgift 100 kr/ tillfälle).

Tider:
(Platser)
8.1 Rävjakt Vånga 2017-02-05

8.2 Ungdomsjakt Blekinge 2017 höst, (avgift: 600 kr)

8.3 Pürsch/vakjakt: Jönstorp, (avgift: 800 kr) 2017-09-02–03

8.4 Andjakt inkl apporteringsträning prel Skarhult: 2017-10-04, 10–18 och 11–03 (ungdomslägret) och Hörby (Börjesson):2017-09-13, 09–27 och 10–25 samt Kyllingaröd 2017-10-11, 11–08 och 11–22. Avgift: 600 kr, hundförare: 200 kr. 

8.5 Harjakt Skarhult (endast ungdom) 2017-10-01 (Svea Skog bjuder på jakttillfället, ingen avgift)

8.6 Rådjur, harjakt Olahus, 2017-01-20, 10–15, 11–19 samt 2018-01-21 (avgift: 600 kr)

8.7 Rådjur, harjakt Vitemölle 2017-10-06 och 11–10 (avgift: 600 kr)

8.8 Rådjur/harjakt Fulltofta. (väster väg 13, ungdomslägret.) 2017-11-03 – ej annons!

8.9 Älg/hjort/vildsvinsjakt, klass 1. Olahus, 2017-12-08. Avgift:800 kr 

8.10 Vakjakt vildsvin Agusa 2017-09-24 och 2017-10-27. (Avgift: 800 kr)

8.11 Ungdomsjakt hare Svalöf-Weibull 2017-11-04 (ungdomslägret) samt en i 2017-12-03.

Projektgrupp: Nils Sjöholm, Lars Bengtsson, Eskil Larsson, Kjell Johnsson, Kenneth Nilsson, Gunnar Persson, Paul Andersson och repr från JAQT-gruppen. (Vid specifika ungdomsjakter deltar personal ur ungdomsgruppen).
Ansvarig: Uno Strand Budget: