Aktivitet:

Utbildningsjakt vaktjakt på dovvilt och vildsvin i Agusa vilthägn – kulvapenjakt

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2018-09-23
Klockan:
Samling 1430
Plats:
Agusa vilthägn
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Två veckor före aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
800 kr (ungdomar halva priset)

Kontaktperson

Namn:
Mikael Wilhemsson
Telefon:
010-5847671
E-post:
mikael.wilhelmsson@jagareforbundet.se

Övrigt

Utbildningsjakter (nya jägare prioriteras) *

Mål: Att utbilda jägare i olika jaktformer samt i de säkerhetsbestämmelser, den jaktetik och de övriga regler som gäller vid jakt.

 

Målgrupp: Medlemmar – ungdomar och nya jägare prioriteras. Max 12/jakttillfälle.

(Ungdomar upp till 25 år betalar halv kursavgift)

Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå 10 % av JF Skåne medlemmar. Minst 90 % nöjda vid utvärdering (enkät vid aktiviteter).
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten. Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas. Arrende Olahus ingår i budget.

Ny jägare (begränsat antal) kan följa utbildningen efter särskild överenskommelse med jaktledaren (avgift 100 kr/ tillfälle).

Tider:
(Platser)

Vaktjakt vildsvin/dovkalv Agusa, klass 1 2018-03-25, 04–29 och 09–23. (Avgift: 800 kr). Max 9 deltagare.

Samling ca kl 1430, fika, teorigenomgång, utplacering i jakttorn, vaktjakt, omhändertagande av skjutet vilt med möjlighet att köpa nedlagt vilt.

Övriga jakter:

Rävjakt Vånga 2018-02-04 (avgift 250 kr)

Ungdomsjakt Blekinge 2017 höst.

Pürsch, vakjakt: Jönstorp, (avgift: 1000 kr, ungdomar 500 kr) 2018-09-01—02.

Andjakt inkl apporteringsträning Skarhult: 2018-10-04, 10–18 och 11–02 (ungdomslägret) Avgift: 700 kr (ungdomar 300 kr), hundförare: 200 kr. 

Harjakt Skarhult (endast ungdom) 2018-10-07 (Svea Skog bjuder på jakttillfället, ingen avgift)

Rådjur, harjakt Olahus, 2018-01-21, 11–17, 12–16 och 2019-01-20 (avgift: 700 kr, ungdomar 300 kr).

Rådjur, harjakt Vitemölle 2018-10-12 och 11–09 (avgift: 700 kr, ungdomar 300 kr)

Rådjur/harjakt Fulltofta. (väster väg 13, ungdomslägret.) 2018-11-02 (Annonseras inte!) samt 2018-11-23 (avgift 700 kr, ungdomar 300 kr).

Rådjur/harjakt Järavallen en jakt/månad 2018 okt, nov, dec (avgift 700 kr, ungdomar 300 kr).

Ungdomsjakt hare Svalöf-Weibull 2018-11-03 (ungdomslägret) samt en jakt i dec 2018.