Aktivitet:

Viltundersökarutbildning – Agusa

Arrangör:JF Region Syd
Datum:
2018-05-05
Klockan:
Plats:
Agusa vilthägn
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Till:
https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/kurser/viltundersokare---vikbolandet/
Kostnad:
950 kr

Kontaktperson

Namn:
vo9@jagareforbundet.se
Telefon:
077- 1830 300
E-post:

Övrigt

Inbjudan till Viltundersökaren

Jägareförbundet har nöjet att inbjuda till viltundersökarkurs!

Inbjudan till Viltundersökaren 2018

Kurstillfälle erbjuds 2018:

24 mars – Hemmeslöv

7 april – Falsterbo

5 maj – Agusa

8 september – Kristianstad

Klockan 09:00 med beräknat avslut klockan 16:00.

Allmänt: Utbildningen är godkänd av Livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning. Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen.

Syfte: Att jaktlaget ska ha en resurs som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt.

Mål: Viltundersökaren ska:

  • Känna till aktuell lagstiftning
  • Kunna genomföra en yttre och inre undersökning
  • Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala.
  • Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala
  • Kunna dokumentera undersökningen

Avgift: kursavgiften är 950 kr och betalas mot separat faktura. Kostnad för lunch samt för- och eftermiddagsfika tillkommer alt medtager du matsäck. Kursdokumentation ingår.

Kursledare: Mattias Lilja

Mer information: ring 077-1830 300 eller e-post vo9@jagareforbundet.se

Bindande anmälan https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/kurser/viltundersokare—vikbolandet/

Minst 8 och max 20 deltagare per kurstillfälle.

Välkommen med din anmälan!