Hundar

tisdag, 12 januari 2021
Av: admin

Omkring 150 000 av landets 700 000 hundar används vid jakt och de mest populära jaktformerna bygger på att vi har tillång till tränade jakthundar. Dessutom används hundar vid alla former av eftersök på djur som skadats i trafiken eller vid jakt. God jaktetik kräver närvaro av tränade jakthundar och mot den bakgrunden är det självklart att Jägareförbundet Skåne arbetar för att antalet väldresserade jakthundar ständigt ökar i antal.
Jägareförbundets hundprojekt omfattar en rad punkter som alla strävar mot samma mål – fler lydiga jakthundar. Mer information om jägareförbundets hundprojekt finns att läsa längre ner på sidan.

Som ett led i projektet har Jägareförbundet Skåne utbildade instruktörer, som håller kurser på lite olika platser i Skåne både i lydnad och eftersök. Här på hemsidan hittar du både aktuella kurser och kontaktuppgifter till samtliga instruktörer.

Några av målen med Jägareförbundets utbildning för jakthundsinstruktörer är att de skall ha god teoretisk och praktisk kunskap om:

hur en hund tränas för praktisk tillämpning under jakt
att utbildningen sker individuellt i grupp
att skapa kontakt och kontroll (god relation) mellan förare och hund
utbildningsmetoder med hänsyn tagen till hundens individuella mentala förutsättningar
förarens rättigheter/skyldigheter gentemot sin hund
problemlösningar
mentalkunskap
pedagogik

Jägareförbundets hundprojekt

1. Lydigare jakthundar

Utbildade lydnadsinstruktörer ska finnas inom alla regioner så att alla Jägare har möjlighet att gå en grundlydnadskurs med sin hund. Kurserna är speciellt upplagda med tanke på de krav som ställs på jakthundar. Full kontroll och bättre kontakt med hunden är målsättningen.

2. Effektivare eftersöksekipage

Målsättningen är att det ska finnas kvalificerade och rutinerade eftersöksekipage som kan klara svårare eftersök vid jakt eller i samband med trafikolyckor. Ekipage som uppfyller kraven benämns Godkända eftersöksekipage. Förteckningar över godkända eftersöksekipage i ditt län återfinns på länsföreningens hemsida.

De godkända ekipagen kan ha olika behörighet, erfaren eftersöksjägare med….

 

 

a. Enbart spårhund på klövvilt
b. Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på älg och kronvilt.
c. Spårhund på klövvilt som även kan fungera lös som avfångningshund på rådjur eller dovvilt
d. Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på vildsvin. Endast ekipage med behörighet d är godkända som eftersökshundar på vildsvin.
e. Jägare med hund som genomgått särskild utbildning i björneftersök.

I ett godkänt ekipage kan även två hundar ingå, där den ena är en ren spårhund och den andra kan arbeta lös som ställande eller avfångningshund. Jägareförbundets hundprojekt omfattar även arbete med att öka det nordiska samarbetet på hundsidan samt ett närmande mellan Kennelklubbens specialhundklubbar på jakthundssidan och Svenska Jägareförbundet.

2. Viltspår och eftersök

Kompletteringsutbildning spårträning – polisens erfarenheter

Läs de erfarenheter/tips som polisens spårexpert Lars Eriksson redovisade vid KU våren 2011 – här.

Viltspårprov:

regler-for-viltsparprov-T36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersök vildsvin kräver något extra av hunden och dess förare. Det har därför tagits fram ett speciellt eftersöksprov för vildsvin. Detta prov skiljer sig från vanliga viltspårprov, eftersom det inte bara är hundens förmåga att spåra som bedöms utan även förarens agerande under provet. I provet ingår även skottplatsundersökning och löshundsarbete. Reviderade bestämmelser för vildsvinseftersök framgår av länk ovan.Svenska schweisshundsklubben kommer att hålla register över domare med behörighet att döma vildsvinseftersök. Registret/alt hänvisning kommer att publiceras inom kort.