Jägareförbundet Skåne trimmat in upplägg för drevjakter på Agusa.

Jägareförbundet Skåne har som tidigare anmälts övertagit ansvaret och driften av Agusa vilthägn.

Under hösten har det lagts ner mycket tid och kraft på att skapa förutsättningar för att på ett bra sätt kunna genomföra tilltänkta jakter och annan verksamhet i hägnet.

Utöver länsföreningens traditionella utbildningsjakter/vaktjakter för nya jägare kommer även drevjakter att försäljas till hugade jaktlag och jägare.

 

received 1183892485889706 edit copy

Bild: Stolt skytt Holger Olsson med nedlagd vildsvinsgalt. Foto: Viktor Engman

https://skanskajagarsallskapet.se/ 

Lördagen 19 november genomfördes första drevjakten i Jägareförbundet Skånes regi. Jaktledaren Johan Olsson hade planerat jakten med tre såtar och hade budat ett manstarkt funktionärsgäng med en blandning av gamla erfarna jägare och entusiastiska ungdomar från ungdomsgruppen.

Att jaga i ett vilthägn med stor vilttäthet kräver extra uppmärksamhet vid planering och genomförande.

Jaktledaren startade därför med en noggrann genomgång av PM för jakten med tonvikt på säkerhetsbestämmelser och de speciella saker som skall uppmärksammas i denna speciella miljö.

Utsättning av skyttar genomfördes på ett snabbt och väl genomtänkt sätt och drevet, som genomfördes såsom ett ”folkadrev” alltså helt utan hundar kunde starta. Det började smälla nästan direkt efter starten och rapporter strömmade in om ”påskjutet vilt som ligger" från  ett flertal pass.

Första såten var mycket vilt-tät och tog därför längre tid att genomföra än planerat, därför snabb lunch med korvgrillning direkt efter denna såt. ”Korvasåten” var som vanligt mycket uppskattad i den ganska bistra väderleken.

Såt 2 och 3 genomfördes därefter, inte lika många skott hördes i dessa såtar.

Man kunde inte undgå att bli imponerad av arbetsvilligheten och snabbheten hos jaktdeltagarna när det efter jakten blev dags för passning av nedlagt vilt i Agusas slaktbod.

De nedlagda djuren märktes och transporterades efter jakten till viltslakteri för vidare hantering.

Innan så skedde hade det genomförts traditionell viltparad och slutsummering av dagens jakt, imponerande 15 nedlagda djur, 13 vildsvin och 2 dovkalvar.

Det kan konstateras att den genomförda jakten var väl genomförd och en nyttig generalrepetition inför kommande drevjakter i hägnet. Organisation och upplägg är alltså intrimmat, så nu är det bara att anmäla sig!