BPH i Jägareförbundet Skånes regi genomförs i Malmö/Oxie. Höstens (2022) BPH är avslutade. BPH 2023 startar i mars, för enskilda hundekipage och för uppfödare/kennlar med flera ekipage (valpkull).

mms 20160611 231506 

Fyll i dina önskemål i denna anmälningslänk så återkommer vi med tidsplan och detaljerad tidsplanering. Din anmälan enligt detta formulär måste vara komplett ifylld/insänd senast tre veckor före aktuell provdatum. Du kommer att få ett antagningsbesked ca två veckor före BPH. Anmälningsavgiften 2023 950 kr och skall vara inbetald till Jägareförbundet Skåne på bankgiro 952-8357 med angivande av aktuell datum för BPH och ditt namn senast två veckor före aktuell BPH och är förverkad vid återbud efter detta datum. För att kunna anmäla din hund måste den ha uppnått 12 månaders ålder, ha vaccinationsintyg och registreringsbevis i SKK alt. SKKs Tävlingslicens, TAVLIC, vilken ska medtas till beskrivningsdagen. Hund skall vara ID-märkt och ev. tatuering vara fullt läsbar. Chipsläsare finns på plats men kolla innan att chipset går att läsa – hunden måste gå att identifiera annars får den inte delta. Har du gått på Mentalbeskrivning hund (MH) och/eller Mentaltest (MT) måste det gått minst 6 veckor innan du kan delta på BPH.