Eftersök och viltpår

Eftersök och viltspår är något många tränar och utövar.

Eftersök och viltspår är två ganska skilda begrepp

  • viltspår kan man träna och utöva utan att utföra ett eftersök
  • eftersök omfattar ett betydligt bredare innehåll, både praktiskt och teoretiskt

Jägareförbundet Skåne har instruktörer som erbjuder eftersöks- och viltspårkurser, båda är lika viktiga delar för att lyckas med eftersök.

Målsättningen är att det ska finnas kvalificerade och rutinerade eftersöksekipage som kan klara svårare eftersök vid jakt eller i samband med trafikolyckor. Ekipage som uppfyller kraven benämns Godkända eftersöksekipage. 

De godkända ekipagen kan ha olika behörighet, erfaren eftersöksjägare med….

eftersok jamhhund 300x195a. Enbart spårhund på klövvilt
b. Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på älg och kronvilt.
c. Spårhund på klövvilt som även kan fungera lös som avfångningshund på rådjur eller dovvilt
d. Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på vildsvin. Endast ekipage med behörighet d är godkända som eftersökshundar på vildsvin.
e. Jägare med hund som genomgått särskild utbildning i björneftersök.

I ett godkänt ekipage kan även två hundar ingå, där den ena är en ren spårhund och den andra kan arbeta lös som ställande eller avfångningshund. Jägareförbundets hundprojekt omfattar även arbete med att öka det nordiska samarbetet på hundsidan samt ett närmande mellan Kennelklubbens specialhundklubbar på jakthundssidan och Svenska Jägareförbundet.

Viltspårprov genomförs med krav enligt anlagsklass och med krav enligt öppen klass.

Ekipaget måste vara godkänt i anlagsklass för att få genomföra ett prov i öppen klass.

Viltsparprov

Eftersök vildsvin kräver något extra av hunden och dess förare.
vildaville 300x213Det har därför tagits fram ett speciellt eftersöksprov för vildsvin. Detta prov skiljer sig från vanliga viltspårprov, eftersom det inte bara är hundens förmåga att spåra som bedöms utan även förarens agerande under provet. I provet ingår även skottplatsundersökning och löshundsarbete.